HPX 輕鬆聚 https://hpx.tw 促進企劃與設計相關工作者的多元交流。歡迎從事專案經理/產品經理/產品企劃/互動設計/原型設計/網頁設計的朋友與我們一起輕鬆聚聚! Fri, 23 Jun 2017 16:20:49 +0000 zh-TW hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 HPX Talk18:Making Innovation https://hpx.tw/archives/23411 https://hpx.tw/archives/23411#respond Fri, 23 Jun 2017 16:05:58 +0000 http://hpx.tw/?p=23411 https://hpx.tw/archives/23411/feed 0 HPX95 我與赤燭夥伴的Indie求生 -「返校」遊戲設計的秘辛 https://hpx.tw/archives/23386 https://hpx.tw/archives/23386#comments Sat, 17 Jun 2017 14:25:03 +0000 http://hpx.tw/?p=23386 在 Steam 發售爆紅,才一個月就衝到世界第三,得到使用者 98%的好評(壓倒性好評)。這款遊戲不但獲得台灣各大媒體報導,甚至立委都參一腳拿去立法院促進法案通過,此外更獲得改編小說與公共電視影視改編權。 這次 HPX 大聚邀請「返校」的製作人姚舜庭來到 HPX 分享獨立遊戲製作開發「返校」的辛酸血淚史,還有邁入海外市場的心得。]]> https://hpx.tw/archives/23386/feed 48 [活動筆記] HPX93 – 設計X技術X職場-女性社群經營甘苦談 https://hpx.tw/archives/23373 https://hpx.tw/archives/23373#respond Tue, 13 Jun 2017 12:30:55 +0000 http://hpx.tw/?p=23373 https://hpx.tw/archives/23373/feed 0 HPX Campus 54 – 從產品經理的角度看設計,也看見視野 / 魏銘信(Ivan Wei) https://hpx.tw/archives/23350 https://hpx.tw/archives/23350#comments Thu, 01 Jun 2017 10:27:14 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23350 https://hpx.tw/archives/23350/feed 74 HPX94 讀書會大聚(成立新小組) https://hpx.tw/archives/23329 https://hpx.tw/archives/23329#comments Wed, 31 May 2017 16:12:49 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23329 https://hpx.tw/archives/23329/feed 198 HPX Talk17:550天南美自我追尋之旅 – 關於勇氣、迷惘、自由的故事 https://hpx.tw/archives/23305 https://hpx.tw/archives/23305#comments Wed, 24 May 2017 04:34:19 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23305 https://hpx.tw/archives/23305/feed 9 HPX93 – 設計X技術X職場-女性社群經營甘苦談 https://hpx.tw/archives/23256 https://hpx.tw/archives/23256#comments Mon, 08 May 2017 11:46:15 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23256 https://hpx.tw/archives/23256/feed 130 HPX Campus 53 – 從馬桶到銀行:包山包海的顧問業研究員職涯 / Lucia Lin https://hpx.tw/archives/23251 https://hpx.tw/archives/23251#comments Fri, 28 Apr 2017 02:14:40 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23251 https://hpx.tw/archives/23251/feed 44 HPX92 易用性訪談研究觀摩 https://hpx.tw/archives/23229 Mon, 10 Apr 2017 12:02:29 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23229 HPX Talk16:產品成長 part 2 - Product Channel FIT https://hpx.tw/archives/23208 https://hpx.tw/archives/23208#comments Mon, 10 Apr 2017 02:15:28 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23208 https://hpx.tw/archives/23208/feed 24 HPX Campus 52 – Re-think 真實世界的創新 / Lilian Wang https://hpx.tw/archives/23219 https://hpx.tw/archives/23219#comments Sat, 08 Apr 2017 03:19:54 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23219 https://hpx.tw/archives/23219/feed 38 轉型 • 向上 – MIX 2017 創新設計年會(5/5~5/6) https://hpx.tw/archives/23145 Fri, 10 Mar 2017 14:35:10 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23145 HPX Campus 51 – 體驗設計的本質 / Nelson Kuo https://hpx.tw/archives/23122 https://hpx.tw/archives/23122#comments Tue, 07 Mar 2017 05:10:19 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23122 https://hpx.tw/archives/23122/feed 98 HPX91-香港 UXHK 2017 心得分享會 https://hpx.tw/archives/23104 https://hpx.tw/archives/23104#comments Wed, 01 Mar 2017 15:30:19 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23104 https://hpx.tw/archives/23104/feed 177 HPX Campus 50 – 一切都從瞭解使用者開始:訪談、觀察與體驗 / Henry Lee https://hpx.tw/archives/23047 https://hpx.tw/archives/23047#comments Mon, 20 Feb 2017 10:57:39 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23047 https://hpx.tw/archives/23047/feed 41 HPX Talk15:資訊架構心法 – 創業時代,人人都必須瞭解的心法 https://hpx.tw/archives/23019 https://hpx.tw/archives/23019#comments Thu, 19 Jan 2017 01:19:50 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23019 https://hpx.tw/archives/23019/feed 47 HPX Campus 49 – 當數位遇到生活-三個案例分享 / Terence Tai https://hpx.tw/archives/23005 https://hpx.tw/archives/23005#comments Thu, 29 Dec 2016 08:33:36 +0000 http://www.hpx.tw/?p=23005 https://hpx.tw/archives/23005/feed 35 HPX90 – HPX的開放空間會議 https://hpx.tw/archives/22983 https://hpx.tw/archives/22983#comments Sun, 25 Dec 2016 10:36:10 +0000 http://www.hpx.tw/?p=22983 https://hpx.tw/archives/22983/feed 5 通用設計工作坊 -「看不見」的用餐服務設計與體驗 – IxDA 第 36 次互動聚會(台中場) https://hpx.tw/archives/22968 Mon, 19 Dec 2016 08:15:21 +0000 http://www.hpx.tw/?p=22968 [活動筆記] HPX88 April Chen 的 User Friendly 2016 心得:經驗與理性:精益用戶體驗及簡潔設計方法論 https://hpx.tw/archives/22902 Mon, 12 Dec 2016 04:12:56 +0000 http://www.hpx.tw/?p=22902